Digi-Talenty Lato 2021: Отчёт

Друзья!
Летний выпуск дистанционного конкурса «Digi-Talenty» завершился! 
Было получено около 300 заявок. Участники в этом выпуске представили 14  стран: Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша, Испания, Молдова, Азербайджан, США, Северный Кипр, Венгрия, Израель, Болгария. 

Мы очень рады, что даже во время каникул таланты продолжают развиваться, творить и оттачивать своё мастерство. 

Поздравляем всех лауреатов и дипломантов с результатами и желаем не останавливаться на достигнутом.  Читать далее

Digi-Talenty Lato 2021: Report

Dear Friends!
The summer edition of the «Digi-Talenty» remote contest is over!
About 300 applications  were received this time. Participants of this issue represented 14 countries: Belarus, Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Poland, Spain, Moldova, Azerbaijan, USA, North Cyprus, Hungary, Israel, Bulgaria.

We are very glad that even during the holidays, talents continue to develop, create and hone their skills.

We congratulate all the laureates and diploma winners with the results and wish not to be satisfied with what has already been achieved. Читать далее

Digi-Talenty Lato 2021 za nami!

Przyjaciele!

Letnia edycja Konkursu „Digi-Talenty ” za nami! Otrzymano około 300 zgłoszeń. Uczestnicy tej edycji przedstawiali  14 krajów: Białoruś, Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Polska, Hiszpania, Mołdawia, Azerbejdżan, USA, Cypr Północny, Węgry, Izrael, Bułgaria.

Bardzo się cieszymy, że nawet podczas wakacji talenty wciąż się rozwijają, tworzą i doskonalą swoje umiejętności. Wszystkim laureatom i zdobywcom wyróżnień gratulujemy wyników i życzymy nowych osiągnięć. Читать далее