DIGI-TALENTY ŚWIĘTA: Summing-up

So we said goodbye to 2021, and we managed to sum up the results of the Holidays edition of the “Digi-Talenty Święta 2021” contest before the chimes!

The Holidays edition  turned out to be really bright and unforgettable: the artists had winter and New Year themes, and many vocalists sent carols and New Year songs for the jury to assess! 

In this editon, more than 440 applications (about 700 participants) from 14 countries (Belarus, Poland, Russia, Lithuania, Ukraine, Hungary, Norway, Indonesia, Romania, Moldova, Albania, Bulgaria, Uzbekistan, Estonia) were submitted to the international jury. Читать далее

Digi-Talenty Święta 2021: Podsumowanie wyników

Pożegnaliśmy się więc z 2021 rokiem, i jeszcze przed kurantami udało nam się podsumować wyniki świątecznej edycji konkursu „Digi-Talenty Święta 2021”!

Świąteczna edycja okazała się naprawdę jaskrawą i niezapomnianą: artyści malowali tematy zimowe i noworoczne, wielu wokalistów wysłało do oceny jurorów kolędy i piosenki noworoczne! 

W tej edycji międzynarodowe jury oceniło  ponad 440 zgłoszeń (około 700 uczestników) z 14 krajów (Białoruś, Polska, Rosja, Litwa, Ukraina, Węgry, Norwegia, Indonezja, Rumunia, Mołdawia, Albania, Bułgaria, Uzbekistan, Estonia). Читать далее

DIGI-TALENTY ŚWIĘTA 2021: Подведены итоги

Вот и попрощались мы с 2021 годом, а ещё до боя курантов успели подвести итоги праздничного выпуска конкурса „Digi-Talenty Święta 2021”!

Праздничный конкурс получился действительно ярким и незабываемым: зимняя и новогодняя тематика у художников, многие вокалисты выслали на суд жюри колядные и новогодние песни!

В этом выпуске на суд международного жюри было представлено более 440 заявок (около 700 участников) из 14 стран (Беларусь, Польша, Россия, Литва, Украина, Венгрия, Норвегия, Индонезия, Румыния, Молдова, Албания, Болгария, Узбекистан, Эстония). Читать далее