KRĄG PRZYJACIÓŁ : WYNIKI / CIRCLE OF FRIENDS: RESULTS

Już jest gotowy PROTOKÓŁ>>>  Międzynarodowego Festiwalu-Konkursu
«Krąg Przyjaciół»! 

W konkursie wzięli udział uczestnicy z 5 krajów (Polska, Ukraina, Mołdawia, Wielka Brytania i Litwa) w różnych kategoriach wokalnych, tanecznych, instrumentalnych i teatralnych. 

Jury i organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom nowych osiągnięć, a przede wszystkim pokoju, uśmiechów i przyjaźni! 

_____

The PROTOCOL >>> of The International Festival-Contest 
«Circle of Friends» is ready!

The contest jury has assessed participants from 5 countries (Poland, Ukraine, Moldova, Great Britain and Lithuania) in various vocal, dance, instrumental and theater categories.

The jury and organizers wish all participants new achievements, and most of all peace, smiles and friendship!

Digi-Talenty Wiosna 2022: Report

The results of the XXIII International Competition DIGI-TALENTY WIOSNA 2022 have been announced. In this edition, the international JURY/ЖЮРИ>>>> evaluated participants from 12 countries (Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia, Moldova, Romania, Belarus, Slovenia, Hungary, the Republic of Bashkotorstan (Polish Sunday School), Turkey, Bulgaria). 527 applications were submitted to the competition in various categories (choreography, vocal, theater, visual arts, instrumental genre). The jury noted the high level of preparation of the participants and recognized 2 Grand Prix: Читать далее

DIGI TALENTY ZIMA 2022: WYNIKI / RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ

Gratulujemy wszystkim laureatom i zdobywcom wyróżnień z dobrymi wynikami! Życzymy wszystkim pokoju i twórczości w tym trudnym czasie! Dzieci nie powinny doświadczać okropności wojny! 

Congratulations to all laureates and diploma winners with good results! I would like to wish everyone peace and creativity in this difficult time! Children should not see the horrors of war!

Поздравляем всех лауреатов и дипломантов с хорошими результатами! Хочется в это нелёгкое время пожелать всем мира и творчества! Дети не должны видеть ужасов войны! 

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ / PRZEJŚĆ DO WYNIKÓW / CHECK THE RESULTS>>>>

JURY /  ЖЮРИ (.pdf) >>>> Читать далее

Digi-Talenty Jesień 2021: Отчёт

Говорят, что расположение луны, планет и звёзд сейчас не самое благоприятное, лунные и солнечные затмения, магнитные бури.  Всё это  влияет на нашу жизнь, активность, решения.
Но участникам, принявшим участие в нашем осеннем выпуске конкурса Digi-Talenty, никакие планеты не указ! Они целеустремленно оттачивают своё мастерство и делятся с нами своим творчеством.
 
 
Члены жюри в этот раз отметили высокий уровень конкурсантов во всех номинациях.

Читать далее