KRĄG PRZYJACIÓŁ : WYNIKI / CIRCLE OF FRIENDS: RESULTS

Już jest gotowy PROTOKÓŁ>>>  Międzynarodowego Festiwalu-Konkursu
«Krąg Przyjaciół»! 

W konkursie wzięli udział uczestnicy z 5 krajów (Polska, Ukraina, Mołdawia, Wielka Brytania i Litwa) w różnych kategoriach wokalnych, tanecznych, instrumentalnych i teatralnych. 

Jury i organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom nowych osiągnięć, a przede wszystkim pokoju, uśmiechów i przyjaźni! 

_____

The PROTOCOL >>> of The International Festival-Contest 
«Circle of Friends» is ready!

The contest jury has assessed participants from 5 countries (Poland, Ukraine, Moldova, Great Britain and Lithuania) in various vocal, dance, instrumental and theater categories.

The jury and organizers wish all participants new achievements, and most of all peace, smiles and friendship!