DIGI-TALENTY LATO 2023: RESULTS / WYNIKI / РЕЗУЛЬТАТЫ

Gratulujemy uczestników letniej edycji wspaniałych wyników.  PROTOKÓŁ>>>  Międzynarodowego Konkursu
«DIGI-TALENTY LATO 2023»! 

W wiosennej edycji swoje talenty zaprezentowali  uczestnicy  (około 260 zgłoszeń, ponad 300 uczestnków) z 14 krajów (Polska, Ukraina,  Turcja, Północna Macedonia, Mołdawia, Wenezuela, Białoruś, Niemcy, Bułgaria, Estonia, Tajlandia, Litwa, Armenia, Australia) w różnych kategoriach wokalnych, tanecznych, instrumentalnych, cyrkowych, plastycznych i teatralnych. 

JURY>>> i organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznych  nowych osiągnięć,  wspaniałych występów i wdzięcznych widzów! 

_____

The PROTOCOL >>> of The International Contest 
«DIGI-TALENTY LATO 2023» is ready!

The contest jury has assessed participants  (about 260 applications) from 14 countries (Poland, Ukraine,  Lithuania, Belarus,  Turkey, North Macedonia, Moldova, Australia, Venezuela, Armania, Bulgaria, Germany, Estonia, Thailand)  in various vocal, dance, instrumental, circus, fine arts and theater categories.

 The jury >>> and organizers wish all participants new achievements,  successful performances and thankful audiences!

 

____ 
Подведены итоги и уже доступен  ПРОТОКОЛ>>>> Международного Конкурса «DIGI-TALENTY  LATO 2023»! 

Международное жюри оценило участников (oколо 260 заявок) из 14 стран (Польша, Украина, Литва, Беларусь,  Турция, Молдова, Северная Македония, Австралия, Тайланд, Венесуэла, Армения, Болгари, Германия, Эстония) в различных вокальных, танцевальных, инструментальных, цирковых, театральных и изобразительных номинациях. 

Жюри>>> и организаторы желают участникам новых достижений, ярких выступлений и благодарных зрителей!