DIGI-TALENTY WIOSNA 2023: RESULTS / WYNIKI / РЕЗУЛЬТАТЫ

Gratulujemy uczestników wiosennej edycji świetnych wyników.  PROTOKÓŁ>>>  Międzynarodowego Konkursu
«DIGI-TALENTY WIOSNA 2023»! 

W wiosennej edycji swoje talenty zaprezentowali  uczestnicy  (359 zgłoszeń) z 12 krajów (Polska, Ukraina,  Łotwa, Litwa,  Białoruś,   Turcja, Wielka Brytania, Północna Macedonia, Hiszpania, Czile, Finlandia, Mołdawia, ) w różnych kategoriach wokalnych, tanecznych, instrumentalnych, cyrkowych, plastycznych i teatralnych. 

JURY>>> i organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznych  nowych osiągnięć,  wspaniałych występów i wdzięcznych widzów! 

_____

The PROTOCOL >>> of The International Contest 
«DIGI-TALENTY Wiosna 2023» is ready!

The contest jury has assessed participants  ( 359 applications) from 12 countries (Poland, Ukraine,  Latvia, Lithuania, Belarus,  Turkey, North Macedonia, Moldova, Spain, Chile, Great Britain, Finland) in various vocal, dance, instrumental, circus, fine arts and theater categories.

 The jury >>>  and organizers wish all participants new achievements,  successful performances and thankful audiences!

 

____ 
Подведены итоги и уже доступен  ПРОТОКОЛ>>> Международного Конкурса «DIGI-TALENTY WIOSNA2023»! 

Международное жюри оценило участников (359 заявок) из 13 стран (Польша, Украина, Латвия,  Литва, Беларусь,  Турция, Молдова, Северная Македония, Испания, Финляндия, Великобритания, Чили) в различных вокальных, танцевальных, инструментальных, цирковых, театральных и изобразительных номинациях. 

Жюри>>> и организаторы желают участникам новых достижений, ярких выступлений и благодарных зрителей!