DIGI TALENTY ZIMA 2022: WYNIKI / RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ

Gratulujemy wszystkim laureatom i zdobywcom wyróżnień z dobrymi wynikami! Życzymy wszystkim pokoju i twórczości w tym trudnym czasie! Dzieci nie powinny doświadczać okropności wojny! 

Congratulations to all laureates and diploma winners with good results! I would like to wish everyone peace and creativity in this difficult time! Children should not see the horrors of war!

Поздравляем всех лауреатов и дипломантов с хорошими результатами! Хочется в это нелёгкое время пожелать всем мира и творчества! Дети не должны видеть ужасов войны! 

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ / PRZEJŚĆ DO WYNIKÓW / CHECK THE RESULTS>>>>

JURY /  ЖЮРИ (.pdf) >>>>

 17 krajów uczestników ( Polska, Litwa, Ukraina, Węgry, Malezja,  Kosowo, Bangladesz,  Turcja, Słowenia, Mołdawia,  USA, Portugalia, Łotwa, Bułgaria, Rosja, Białoruś, Izrael)

470 zgłoszeń / ponad 1000 uczestników w wieku od 5 lat 

 


17 participating countries (Poland, Lithuania, Ukraine, Hungary, Malaysia, Kosovo, Bangladesh, Turkey, Slovenia, Moldova, USA, Portugal, Latvia, Bulgaria, Russia, Belarus, Israel)

470 applications / over 1000 participants aged 5 and over

_________

17 стран-участниц (Польша, Литва, Украина, Венгрия, Малайзия, Косово, Бангладеш, Турция, Словения, Молдова, США, Португалия, Латвия, Болгария, Россия, Беларусь, Израиль)

470 заявок / более 1000 участников от 5 лет и старше