DIGI-TALENTY ZIMA 2023: RESULTS / WYNIKI / РЕЗУЛЬТАТЫ

Gratulujemy uczestników zimowej edycji dobrych wyników. PROTOKÓŁ>>> Międzynarodowego Konkursu
«DIGI-TALENTY Zima 2023»! 

W zimowej edycji swoje talenty zaprezentowali  uczestnicy  (260 zgłoszeń) z 13 krajów (Polska, Ukraina,  Łotwa, Litwa,  Białoruś,  Bułgaria, Izrael, Turcja, Belgia, Macedonia, Republika Serbska, Bosnia i Hercegovina, Rosja) w różnych kategoriach wokalnych, tanecznych, instrumentalnych, cyrkowych, plastycznych i teatralnych. 

Jury>>> i organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznych  nowych osiągnięć,  wspaniałych występów i wdzięcznych widzów! 

_____

The PROTOCOL >>> of The International Contest 
«DIGI-TALENTY Zima 2023» is ready!

The contest jury has assessed participants  ( 260 applications) from 13 countries (Poland, Ukraine,  Latvia, Lithuania, Belarus, Bulgaria,  Israel, Turkey, Belgium, Macedonia, Republika Srpska, Bosnia and Hercegovina, Russia) in various vocal, dance, instrumental, circus, fine arts and theater categories.

 The jury >>>  and organizers wish all participants new achievements,  successful performances and thankful audiences!

 

____ 
Подведены итоги и уже доступен ПРОТОКОЛ>>> Международного Конкурса «DIGI-TALENTY Zima 2023»! 

Международное жюри оценило участников (260 заявок) из 13 стран (Польша, Украина, Латвия,  Литва, Беларусь,  Болгария, Израиль, Турция, Бельгия, Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Россия) в различных вокальных, танцевальных, инструментальных, цирковых, театральных и изобразительных номинациях. 

Жюри>>> и организаторы желают участникам новых достижений, ярких выступлений и благодарных зрителей!