Digi-Talenty Wiosna 2022: Report

The results of the XXIII International Competition DIGI-TALENTY WIOSNA 2022 have been announced. In this edition, the international JURY/ЖЮРИ>>>> evaluated participants from 12 countries (Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia, Moldova, Romania, Belarus, Slovenia, Hungary, the Republic of Bashkotorstan (Polish Sunday School), Turkey, Bulgaria). 527 applications were submitted to the competition in various categories (choreography, vocal, theater, visual arts, instrumental genre). The jury noted the high level of preparation of the participants and recognized 2 Grand Prix:

PIANO SEXTET:  KATERYNA ROZUMOVSKA VIKTORIIA KRAVTSOVA VIKTORIIA KRAVCHENKO MARHARYTA BEREZHNA MARIAM MARCHENKO ARTEM FROLOV (Ukraine) 

и 

Вокальный коллектив FAMA (Poland)

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ / PRZEJŚĆ DO WYNIKÓW / CHECK THE RESULTS>>>>

JURY/ЖЮРИ>>>>

______________________________________________________

 

Już są wyniki XXIII Międzynarodowego Konkursu DIGI-TALENTY WIOSNA 2022. W tej edycji międzynarodowe JURY/ЖЮРИ>>>> oceniało uczestników z 12 krajów (Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rumunia, Białoruś, Słowenia, Węgry, Republika Baszkirii (Polska Szkółka Niedzielna),  Turcja, Bułgaria). Do konkursu wpłynęło 527 zgłoszeń w różnych kategoriach (choreografia, wokal, teatr, sztuki wizualne, gatunek instrumentalny). Jury zauważyło wysoki poziom przygotowania uczestników i przyznało 2 Grand Prix:

PIANO SEXTET:  KATERYNA ROZUMOVSKA VIKTORIIA KRAVTSOVA VIKTORIIA KRAVCHENKO MARHARYTA BEREZHNA MARIAM MARCHENKO ARTEM FROLOV (Ukraina) 

и 

Вокальный коллектив FAMA (Polska)

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ / PRZEJŚĆ DO WYNIKÓW / CHECK THE RESULTS>>>>

JURY/ЖЮРИ>>>>

____________________________________

Вот и подведены итоги XXIII Международного конкурса DIGI-TALENTY WIOSNA 2022 . В этом выпуске  международное JURY/ЖЮРИ>>>> оценивало участников из 12 стран (Литва, Латвия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словения, Венгрия, Республика Башкоторстан (Польская воскресная школа), Украина, Польша, Турция, Болгария).   На конкурс было подано 527 заявок в различных номинациях (хореография, вокал, театр, изобразительное искусство, инструментальный жанр. Жюри отметили высокий уровень подготовки участников и признали 2 Grand Prix 

PIANO SEXTET:  KATERYNA ROZUMOVSKA VIKTORIIA KRAVTSOVA VIKTORIIA KRAVCHENKO MARHARYTA BEREZHNA MARIAM MARCHENKO ARTEM FROLOV (Украина) 

и 

Вокальный коллектив FAMA (Польша)

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ / PRZEJŚĆ DO WYNIKÓW / CHECK THE RESULTS>>>>

JURY/ЖЮРИ>>>>