Digi-Talenty Zima 2020: Grand Prix

RU / ENGL / PL

540 заявок, более 1500 участников из России, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Болгарии, Индонезии, США, Польши, Турции, Испании приняли участие в XV Международном Дистанционном конкурсе ”Digi-Talenty Zima 2020” .
Жюри объективно оценивали работу участников и решили присудить дипломы GRAND PRIX 10 участникам. Именно они получили наивысший средний бал — 100!

Поздравляем победителей и желаем не останавливаться на достигнутом!
А совсем скоро мы разместим информацию о приёме заявок на следующий выпуск нашего конкурса.
Будьте с нами!

____________

540 applications, more than 1500 participants from Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldova, Bulgaria, Indonesia, USA, Poland, Turkey, Spain took part in the XV International Distance Competition “Digi-Talenty Zima 2020”.
The jury objectively evaluated the work of the participants and decided to award GRAND PRIX diplomas to 10 participants. They were the ones who got the highest average score — 100!
Congratulations to the winners and wish you not to stop at this achievement!
Very soon we will post information about accepting applications for the next issue of our contest.
Stay with us!
 
________
 
W XV Międzynarodowym Konkursie „Digi-Talenty Zima 2020” wzięło udział ponad 1500 uczestników (540 zgłoszeń) z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Bułgarii, Indonezji, USA, Polski, Turcji, Hiszpanii.
Jury obiektywnie oceniło pracę uczestników i postanowiło przyznać dyplomy GRAND PRIX 10 uczestnikom. Oni zdobyli najwyższą średnią ocenę — 100!
 
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy, aby na tym nie poprzestali!
Wkrótce opublikujemy informację o przyjęciu zgłoszeń do kolejnej edycji naszego konkursu.
Bądźcie z nami!

WZORCOWY ZESPÓŁ «BLACK LOTOS»

BIAŁORUŚ

ZESPÓŁ TANECZNY/TANIEC WSPÓŁCZESNY MAXI

LYANCHEUSKI ULADZIMIR I LYANCHEUSKI MAKSIM

BIAŁORUŚ

DUET INSTRUMENTALNY

YANA KRAINOVA

ROSJA

SOLO WOKALNE (JAZZ)

QUARTETTO BRIO

BIAŁORUŚ

MAŁE FORMY INSTRUMENTALNE

TODOSEEVA VALERIYA

BIAŁORUŚ

SOLO / WOKAL LUDOWY

CHÓR STUDENTÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH «DOLCE CANTO»

BIAŁORUŚ

CHÓR

GRUPA WOKALNA WZORCOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA «PRYDZVINSKIYA ROSSYPY»

BIAŁORUŚ

ZESPÓŁ LUDOWY

ADA JAREK

POLSKA

WIDEOKLIP

FAMA

POLSKA

MAŁE FORMY WOKALNE

IDA SZEBLA

POLSKA

SOLO WOKALNE MAXI

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *